books image

Stichting Horse Classe

De Stichting Hors Classe, gevestigd in Amsterdam, is een bescheiden organisatie die zich sinds 2009 onder meer bezig houdt met onderwijs in het dorpje Yassalam in Mali. Deze gemeenschap van zo’n 700 inwoners is gelegen in de rimboe op 20 kilometer van de beeldschone Malinese stad Segou.
Daarnaast ondersteunt de stichting twee studenten die in de hoofdstad Bamako hun studie afronden of proberen een stageplek te veroveren.

Monica van Steen komt in Mali sinds zij in 1992 via haar werk kennis maakte met de Malinese theatermaker Abdoulaye Diarra, haar latere echtgenoot. Ablo had net voor hun ontmoeting besloten zijn activiteiten voor het ministerie van Cultuur in de hoofdstad Bamako te beëindigen om zich in zijn geboortestreek te gaan richten op wat wij ontwikkelingswerk noemen. Ondanks hun verliefdheid liet hij zich niet van zijn voornemens afbrengen. Met de liefde voor Ablo groeide Monica’s verbondenheid met Mali. Na zijn overlijden in 2009 besloot ze zijn werkzaamheden op kleine schaal door te zetten op een niveau dat vanuit Nederland te besturen is. Door een tweejaarlijks bezoek aan Mali bewaakt ze de besteding van de gelden. Hors Classe was Ablo’s bijnaam sinds de middelbare school omdat hij zich altijd buiten gebaande paden bewoog en excelleerde zowel op sportief (hij was kampioen van West-Afrika op de 100 meter) als op artistiek en sociaal gebied. Hors Classe, door Monica vrij vertaald naar Buitenbeentje is een toepasselijke naam voor de activiteiten van de stichting; jonge mensen stimuleren boven zichzelf uit te stijgen.
De Stichting werkt sinds enige jaren samen met de Petrus Canisiusbasisschool uit Nijmegen en kan rekenen op de trouwe steun van een twintigtal donateurs waarvan het merendeel In Mali onze gast is geweest.

Contactgegevens: Monica van Steen, Nieuwe Westerdokstraat 22, 1013 AG Amsterdam

Bestuurssamenstelling: Liesbeth Levy, Maartje van Steen, Monica van Steen

Fiscaal nummer:  8229 88 513, Kamer van Koophandel 50905694,
ING NL39INGB0005641711

Doelstelling

  1. het verwerven van middelen, financieel en in natura, ten behoeve van een verhoging van de levensstandaard van de inwoners van Segou, Yassalam en de daar omliggende dorpen.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bevorderen van scholing. Het ondersteunt en stimuleert activiteiten en doelstellingen ter verbetering van de leefomstandigheden van eerdergenoemde bewoners. Het legt en onderhoudt contacten en werkt samen met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.
Algemene doelstelling is het ontwikkelen van zinvolle ondersteuning door de stichting in dialoog met de plaatselijke bevolking. De projecten moeten voldoen aan de doelstelling van de Stichting.
In 2014 gaat de stichting zich vooral richten op de scholing van meisjes en vrouwen. Het ondersteunen van de school in Yassalam door het betalen van de salariskosten van een van de onderwijzers blijft een basisactiviteit van de stichting.

Beloningsbeleid
Er is geen sprake van beloningsbeleid. Een bestuurder kan een vergoeding ontvangen van de onkosten die bij de uitoefening van zijn taak zijn gemaakt.
 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De actuele activiteiten staan op de facebookpagina van de Stichting Hors Classe.
Daarop staat tevens de laatste reisverslagen en link naar weblogs.